Regulamin

1. Firma "MARIKO SHIOYA" z siedzibą w Krakowie, ul Garncarska 3/8, NIP 6762270818, REGON 389710540, zwana dalej Prywatną Szkołą Muzyczną Elżbiety Stefańskiej jest szkołą niepubliczną bez uprawnień.
2. Na zajęcia w Prywatnej Szkole Muzycznej Elżbiety Stefańskiej może uczęszczać każdy, od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby dorosłe, bez limitu wieku.
3. Program nauczania na zajęciach indywidualnych dostosowany jest do poziomu i tempa przyswajania materiału przez danego ucznia oraz jego upodobań muzycznych.
4. Czas trwania poszczególnych zajęć jest dokładnie określony w ofercie szkoły oraz w cenniku.
5. Rok szkolny trwa 10 miesięcy nauki i pokrywa się z rokiem szkolnym obowiązującym w szkołach publicznych. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
6. Każdy semestr nauki zakończony jest pokazem uczniów na specjalnie zorganizowanym koncercie.
7. Jeżeli zaplanowana lekcja nie odbędzie się:
- nieobecności ucznia - w razie nie zgłoszenia przez opiekuna absencji dziecka najpóźniej dzień wczesniej, lekcja przepada, a opłata za lekcje nie podlega zwrotowi,
- z okazji świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy – lekcje nie są odrabiane,
- z powodu nieobecności nauczyciela – nauczyciel jest zobowiązany do odrobienia zajęć w terminie dogodnym dla ucznia lub zapewnienie zastępstwa.
8. Płatność za zajęcia pobierana jest z góry. Opłata za pierwsze dwa miesiące nauki pobierana jest przy rozpoczęciu nauki. Opłaty za kolejny miesiąc należy dokonać do 30 dnia poprzedniego miesiąca. (np. we wrześniu opłata za wrzesień i październik, opłata za listopad do 30 października).
9. Płatność można dokonywać w szkole lub na konto bankowe. Nr konta: 31 1240 1431 1111 0011 0835 9195. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie zajęcia od następnego miesiąca zostają wstrzymane do uregulowania należności.
10. Opłata za zajęcia dydaktyczne jest stała w danym roku szkolnym.
11. Terminy przerw świątecznych i wakacyjnych pokrywają się z terminami w szkołach publicznych i nie mają wpływu na wysokość czesnego.
12. Wpisowe w wysokości 50 zł pobierane jest przy zapisie do szkoły,podpisaniu pierwszej umowy i nie podlega zwrotowi.
13. Dla osób nie posiadających własnego instrumentu istnieje możliwość ćwiczenia w szkole (opłata wynosi: pierwsza godzina 20 zł, druga godzina 15 zł, następne godziny 10 zł).

Strona główna  |  Salon  |  Szkoła  |  Nauczyciele  |  Nabór do szkoły  |  Cennik  |  Regulamin  |  Galeria  |  Kontakt